Den Země: Podívejte se, jak třídíme ve Výprodeji povlečení

Den Země: Podívejte se, jak třídíme ve Výprodeji povlečení.

Světový Den Země každoročně připadá na 22. dubna. Cílem je podpora čisté Země bez nerecyklovatelných odpadků a propagace ochrany životního prostředí. Oslavy pořádané ke Dni Země se konají již více než 50 let. Zero Waste v překladu Nulový odpad označuje životní styl, který preferuje obaly ze snadno recyklovatelných surovin a nejen to. Jak přistupujeme k recyklaci ve Výprodeji povlečení?

Třídíme odpad

Ekologicky zaměřený svátek, jehož cílem je zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky či hledat obnovitelné zdroje se stal společným svátkem pro více než 190 států světa. Ano, i my třídíme odpad a zakládáme si na zpětné recyklaci obalů. Modrý, zelený i žlutý kontejner užíváme i v našich kancelářích. Pravidelné třídění je pomyslný krůček k úspěchu a ochraně životního prostředí.

Zero Waste se zaměřuje na samotný výběr obalů, ať potravin nebo jiného zboží, třeba i toho z e-shopu. Filozofií Nulového odpadu je opětovné využití stejně tak, jako je tomu v přírodě. Nepodporuje tvorbu skládek nebo spalování odpadu. Cílem zastánců Zero Waste je mimo jiné zaměření se na výrobce či distributory a snaha prosadit obaly, výběr materiálů a výrobní procesy, které budou přívětivé k přírodě.

Balíme do recyklovaného

Přemýšlíte nad ochranou prostředí a třídíte odpad, a to nejen ve Dni Země? My na něj myslíme neustále. Na námi zabalených balíčkách naleznete klasický symbol pro recyklovatelné balení. Hlavní snahou firmy je snížení množství používaných jednorázových plastů. Využíváme pouze znovu recyklovatelné plastové i papírové obaly, které po vytřídění do barevných kontejnerů lze opětovně upotřebit. Čeho jsme už dosáhli?

Malé zásilky jako jsou ručníky nebo ložní prádlo vkládáme to recyklovaných plastových sáčků, které po vytřídění jsou znovu použitelné.

Střední i větší produkty balíme do recyklovaného papíru a kartonů, které patří do modrého kontejneru na papír. Některé objemné balíky musí být pevně spojeny strečovou folií, jejíž spotřebu se snažíme minimalizovat.

Dalším velkým krokem ke snížení plýtvání papírem jsou daňové doklady, které zasíláme v elektronické podobě. Na vyžádání fakturu vložíme také k zásilce.

Vytřiďte naše obaly správně

Víte, kam co patří? U našich balíčků si vystačíte se žlutou a modrou popelnicí.

  • Žlutá – plastové pytlíky od malých zásilek, případně strečová folie od nábytku nebo matrace
  • Modrá – papírové krabice a kartony

A jaká je naše vize?

V recyklaci a zpětném využití obalů se chceme neustále zdokonalovat. Naše příroda nám není lhostejná. Chtěli bychom snižovat tvorbu smíšeného odpadu a prohlubovat informovanost veřejnosti. Naučit naše zákazníky, kam mají jaký obalový materiál umístit a jak ho správně vytřídit.

×

Splátková kalkulačka ESSOX