Jak bezpečně přebírat balíčky z e-shopů? Poradíme, jak na to!

Bezpečné doručování a přebírání zásilek v období koronaviru

Obavy z nakažení novým typem koronaviru při doručování balíků nejsou nutné. Riziko přenosu z povrchu balíku na člověka je minimální a žádný takový případ není prokázaný. I přesto doporučujeme dodržovat základní preventivní a hygienická opatření.

Snahou nás všech by mělo být také minimalizovat kontakt s kurýrem jen na dobu nezbytně nutnou!!

Možnosti bezpečných plateb

 • Platba předem
 • Platba na dobírku (možná pouze platební kartou)

Platba hotově se nedoporučuje, kvůli možnému přenosu virů.

Na určitých místech a u daných dopravců je platba v hotovosti zakázána.

Příjímám zboží

Nejsem v karanténě

 1. Zboží vám kurýr doveze na adresu doručení.
 2. Kurýr má vždy nasazenou roušku, prosím mějte ji i vy.
 3. Potvrzení příjmu se ve většině případů změnilo z podpisu (tedy přímého kontaktu), pouze na opis posledních 3 číslic z občanského průkazu. Ten nedávejte kurýrovi, pouze mu umožněte nahlédnutí. Pokud příjemce odmítne ukázat doklad totožnosti, zásilka nemusí být doručena.

Jsem v karanténě

 1. Vaší povinností je předem telefonicky upozornit kurýra, že jste v karanténě.
 2. Převzetí zásilky je možné, pokud kurýr souhlasí a vy máte nasazený respirátor nebo respirační roušku.
 3. Převzetí musí proběhnout bezkontaktně s minimálním odstupem osob 2 metry. Na tuto vzdálenost dovolte kurýrovi, nahlédnou do svého dokladu totožnosti, čímž potvrdíte převzetí. V tomto případě doručení na dobírku není možné.

Odesílám zboží

Nejsem v karanténě

 1. Odesílání a svozy jsou uskutečňované dle smluvních podmínek dopravců.
 2. Při podávání zásilek dodržujte všechna potřebná opatření – maximální zodpovědnost, dodržování bezpečného odstupu minimálně 2 m a nasazení roušky přes nos i ústa.

Jsem v karanténě

 1. Zde není možné uskutečňovat svozy balíků.
 2. Nezatajujte prosím tedy skutečnost, že se na vás vztahuje karanténa. Nevycházejte ani do sběrných či odesílacích míst dopravců. Pokud porušíte režim karantény, dopravci jsou povinni tuto skutečnost nahlásit Policii ČR a příslušnou hygienickou stanici.

Zasílání zásilek do zahraničí

V mezinárodní dopravě zatím nepanují velká omezení. Lze tedy říci, že zásilky je možné do sousedních států posílat. Možné je zdržení doručení zásilky nebo úplné znemožnění, díky omezení dané země. Situace se bohužel mění každým okamžikem.

Jaká je tedy aktuální situace?

 • Odesílání i příjem zásilek je teda stále možný.
 • Výdejny nebo výdejní místa v obchodech jsou zatím otevřená.
 • Česká pošta nabízí bezkontaktní doručení do schránky, u větších balíků prodlouží termín vyzvednutí až na jeden měsíc.
 • Hlavní pravidlo: Chovejte se zodpovědně k sobě i doručovatelům! Přebírejte balík s rouškou.

Více informací naleznete na stránkách dopravců:

Naše blogerka: Markéta Etrychová

social-linkedin-circle-512